Recomandare: dacă utilizaţi un browser Microsoft Internet Explorer (IE), atunci, pentru a vizualiza corect elementele grafice, folosiţi o versiune modernă a acestuia, adică IE 10+.

Noutăţi

Admiterea 2024: sesiunea de vară

Vă invităm să citiţi informaţii referitoare la oferta educaţională de la Universitatea din Craiova pentru anul 2024.

Scorul Shanghai

Cea mai recentă performanţă a Universităţii din Craiova este clasarea, în intervalul 301-400, în renumitul top Shanghai Ranking for Academic Subjects pentru domeniul Matematică. Este cel de-al doilea an consecutiv în care UCV este clasată în această ierarhie, anul trecut ocupând o poziţie în intervalul 401-500, tot pentru domeniul Matematică.
Acest clasament cuantifică doar cercetarea: număr lucrări relevante/număr de autori şi număr citări în reviste ISI/număr de autori; la fiecare domeniu se clasifică maximum 500 de universităţi; sunt luate în considerare doar 5000 de universităţi la nivel mondial.
De remarcat este că în domeniul Matematică apar în top doar şase universităţi româneşti, în următoarea ordine: UBB, UB, Universitatea din Craiova, UPB, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca şi UniTBv.
Clasificarea este disponibilă .

Pliantul departamentului

Pliantul publicitar al departamentului nostru poate fi descărcat de .

Absolvent de liceu? Vino la Departamentul de Matematică!

Ce avantaje aveţi

Ca student

1. Bază materială modernă (laboratoare, săli de curs, bibliotecă, cămine studenteşti noi, acces la internet).
2. Participarea, prin burse de studiu, la acordurile de cooperare academică stabilite de departamentul nostru cu universităţi din Franţa, Germania, Italia, Portugalia, Spania, Turcia. Informaţii despre programele Erasmus şi Erasmus+ sunt disponibile .
3. Participarea la diferite concursuri studenţeşti, de nivel naţional şi internaţional, şi la sesiuni de comunicări ştiinţifice.

Ca absolvent

1. Cariere didactice în învăţământul preuniversitar: profesor de matematică, de informatică, de matematică şi informatică.
2. Cariere didactice în învăţământul universitar: matematică, informatică.
3. Cariere în cercetarea ştiinţifică înaltă: cercetător la institutele de cercetare în matematică şi informatică.
4. Matematician în industrie, în sistemul bancar, în cadrul unor firme sau instituţii (d. ex., SRI) ale căror activităţi necesită aportul substanţial al matematicii.
5. Cariere în informatică: programator (software engineering), analist-programator, administrator de reţea, administrator de baze de date, inginer de cunoştinţe (sisteme expert, aplicaţii inteligente).
6. Designer de modele şi aplicaţii informatice: arhitecturi client-server, multimedia, software educaţional (manuale digitale).

Lucrezi deja? Vino la Departamentul de Matematică!

Cursuri de Conversie în Matematică (2018)

În baza OMECTS 6194/13.11.2012 şi a Regulamentului Universităţii din Craiova de organizare şi desfăşurare a cursurilor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, Departamentul de Matematică din cadrul Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii din Craiova anunţă începerea cursurilor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în specializarea Matematică.

Cursurile de conversie sunt de două tipuri:
1. cu durata de 3 semestre (90 de credite) pentru cursanţii a căror specializare înscrisă pe diplomele de licenţă este în domeniul fundamental Ştiinţe Exacte (Informatică, Fizică, Chimie, Geografie).
2. cu durata de 4 semestre (120 de credite) pentru cursanţii a căror specializare înscrisă pe diplomele de licenţă este în alt domeniu fundamental decât Ştiinţe Exacte.

Menţionăm că primele trei semestre vor fi comune pentru cele două tipuri de cursuri iar la acestea se pot înscrie doar cadre didactice încadrate în învăţământul preuniversitar şi având diplomă de licenţă sau echivalentă.

Activitatea didactică se va desfăşura săptămânal, în zilele de sâmbătă şi duminică, după un program ce va fi anunţat în timp util.

Cursurile de Conversie în Matematică se vor finaliza cu un Examen de Absolvire care constă din elaborarea şi susţinerea unei Lucrări de Absolvire.

Actul de studii eliberat după absolvirea cursurilor este Diploma de Conversie Profesională însoţită de un supliment descriptiv.

Cursanţii vor plăti următoarele taxe: taxa de înscriere - 100 RON, taxa de înmatriculare - 150 RON, taxa de şcolarizare - 1000 RON/semestru.

Înscrierile se fac în perioada 03.09 - 23.09.2018 la Secretariatul Departamentului de Matematică, Clădirea Centrală a Universităţii din Craiova (vezi ), sala 217 (tel. 0251 413 728), de luni până vineri, între orele 8.00 - 15.00.
Înmatricularea celor înscrişi va fi realizată în perioada 24.09 - 25.09.2018.

Acte necesare înscrierii

Dosarul de înscriere (de tip plic) va cuprinde următoarele acte:
1. Cerere de înscriere tip: de la secretariatul facultăţii.
2. Diploma de Licenţă: original sau copie legalizată.
3. Foaia Matricolă de la facultate: original sau copie legalizată.
4. Buletin/Carte de identitate: original şi copie obişnuită (se va legaliza de către comisia de înscriere) sau copie legalizată.
5. Certificatul de naştere: original şi copie obişnuită (se va legaliza de către comisia de înscriere) sau copie legalizată.
6. Certificatul de căsătorie: original şi copie obişnuită (se va legaliza de către comisia de înscriere) sau copie legalizată. Acolo unde este cazul.
7. Adeverinţă medicală de la medicul de familie din care să rezulte că este apt pentru înscrierea la facultate.
8. Adeverinţă de salariat care să ateste statutul de cadru didactic încadrat în învăţământul preuniversitar al candidatului.

Documente oficiale

1. Regulamentul Universităţii din Craiova este disponibil .
2. OMECTS 6194/13.11.2012 este disponibil .

Alte informaţii

1. Pentru desfăşurarea cursurilor de Conversie în Matematică este nevoie de cel puţin 25 de participanţi/tip de cursuri.
2. Secretariatul Cursurilor de Conversie în Matematică: dna. Claudia Stan (tel: 0251413728, e-mail: claus@inf.ucv.ro).
3. Detalii suplimentare pot fi obţinute de la managerul cursurilor, dna. Lect. Dr. Christina (e-mail: christi.the.d@gmail.com).

Excelenţă în Cercetare

Clasificare naţională

Domeniul de studiu Matematică, la departamentul nostru, în cadrul Universităţii din Craiova, a primit calificativul A, situându-se în poziţia secundă la nivel naţional, conform .

Highly Cited Researchers 2019

Colegul nostru, domnul profesor dr. Vicenţiu , se găseşte printre primii 1% dintre cercetătorii în matematică, la nivel mondial, conform realizat de prestigioasa instituţie Clarivate Analytics.

Trofeul pe anii 2015 şi 2016

Miercuri, 26 aprilie 2017, a avut loc cea de-a doua ediţie a Galei Excelenţei în Cercetare la Universitatea din Craiova. Cu această ocazie, au fost acordate distincţii cadrelor didactice şi doctoranzilor care s-au evidenţiat în cursul anilor 2015 şi 2016 prin publicarea de articole ştiinţifice, în reviste de specialitate internaţionale, şi de monografii la edituri prestigioase.

Printre premianţi, în Topul Excelenţei, s-au aflat colegii noştri. Domnul profesor dr. Vicenţiu Rădulescu a câştigat Trofeul de Excelenţă în Cercetare la nivelul Universităţii din Craiova pentru anii 2015 şi 2016 şi Locul I la nivelul Departamentului de Matematică pentru anul 2016. Doamna profesor dr. Andaluzia a câştigat Locul I la nivelul Departamentului de Matematică pentru anul 2015.

Domnul cercetător dr. Mircea , domnul profesor dr. em. Constantin şi domnul profesor dr. Dumitru au primit distincţii speciale la categoria profesori asociaţi.

Departamentului nostru i-a fost acordat, în cadrul galei, Trofeul de Excelenţă în Cercetare. s-a aflat în prima poziţie la nivelul Universităţii din Craiova în activitatea ştiinţifică din anii 2015 şi 2016.

Trofeul pe anul 2014

Printre premianţi, în Topul Excelenţei, s-a aflat colega noastră, doamna lector dr. Andaluzia Matei. Departamentului nostru i-a fost acordat, în cadrul galei, Trofeul de Excelenţă în Cercetare. Departamentul de Matematică s-a aflat în prima poziţie pe universitate la activitatea ştiinţifică din anul 2014.

Un frumos reportaj al Galei Excelenţei în Cercetare 2014, datorat doamnei Carmen Rusan, a fost publicat în şi poate fi citit .

Noutăţi

Admiterea 2024: sesiunea de vară

Vă invităm să citiţi informaţii referitoare la oferta educaţională de la Universitatea din Craiova pentru anul 2024.

Scorul Shanghai

Cea mai recentă performanţă a Universităţii din Craiova este clasarea, în intervalul 301-400, în renumitul top Shanghai Ranking for Academic Subjects pentru domeniul Matematică. Este cel de-al doilea an consecutiv în care UCV este clasată în această ierarhie, anul trecut ocupând o poziţie în intervalul 401-500, tot pentru domeniul Matematică.
Acest clasament cuantifică doar cercetarea: număr lucrări relevante/număr de autori şi număr citări în reviste ISI/număr de autori; la fiecare domeniu se clasifică maximum 500 de universităţi; sunt luate în considerare doar 5000 de universităţi la nivel mondial.
De remarcat este că în domeniul Matematică apar în top doar şase universităţi româneşti, în următoarea ordine: UBB, UB, Universitatea din Craiova, UPB, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca şi UniTBv.
Clasificarea este disponibilă .

Pliantul departamentului

Pliantul publicitar al departamentului nostru poate fi descărcat de .

Absolvent de liceu? Vino la Departamentul de Matematică!

Ce avantaje aveţi

Ca student

1. Bază materială modernă (laboratoare, săli de curs, bibliotecă, cămine studenteşti noi, acces la internet).
2. Participarea, prin burse de studiu, la acordurile de cooperare academică stabilite de departamentul nostru cu universităţi din Franţa, Germania, Italia, Portugalia, Spania, Turcia. Informaţii despre programele Erasmus şi Erasmus+ sunt disponibile .
3. Participarea la diferite concursuri studenţeşti, de nivel naţional şi internaţional, şi la sesiuni de comunicări ştiinţifice.

Ca absolvent

1. Cariere didactice în învăţământul preuniversitar: profesor de matematică, de informatică, de matematică şi informatică.
2. Cariere didactice în învăţământul universitar: matematică, informatică.
3. Cariere în cercetarea ştiinţifică înaltă: cercetător la institutele de cercetare în matematică şi informatică.
4. Matematician în industrie, în sistemul bancar, în cadrul unor firme sau instituţii (d. ex., SRI) ale căror activităţi necesită aportul substanţial al matematicii.
5. Cariere în informatică: programator (software engineering), analist-programator, administrator de reţea, administrator de baze de date, inginer de cunoştinţe (sisteme expert, aplicaţii inteligente).
6. Designer de modele şi aplicaţii informatice: arhitecturi client-server, multimedia, software educaţional (manuale digitale).

Lucrezi deja? Vino la Departamentul de Matematică!

Cursuri de Conversie în Matematică (2018)

În baza OMECTS 6194/13.11.2012 şi a Regulamentului Universităţii din Craiova de organizare şi desfăşurare a cursurilor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, Departamentul de Matematică din cadrul Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii din Craiova anunţă începerea cursurilor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în specializarea Matematică.

Cursurile de conversie sunt de două tipuri:
1. cu durata de 3 semestre (90 de credite) pentru cursanţii a căror specializare înscrisă pe diplomele de licenţă este în domeniul fundamental Ştiinţe Exacte (Informatică, Fizică, Chimie, Geografie).
2. cu durata de 4 semestre (120 de credite) pentru cursanţii a căror specializare înscrisă pe diplomele de licenţă este în alt domeniu fundamental decât Ştiinţe Exacte.

Menţionăm că primele trei semestre vor fi comune pentru cele două tipuri de cursuri iar la acestea se pot înscrie doar cadre didactice încadrate în învăţământul preuniversitar şi având diplomă de licenţă sau echivalentă.

Activitatea didactică se va desfăşura săptămânal, în zilele de sâmbătă şi duminică, după un program ce va fi anunţat în timp util.

Cursurile de Conversie în Matematică se vor finaliza cu un Examen de Absolvire care constă din elaborarea şi susţinerea unei Lucrări de Absolvire.

Actul de studii eliberat după absolvirea cursurilor este Diploma de Conversie Profesională însoţită de un supliment descriptiv.

Cursanţii vor plăti următoarele taxe: taxa de înscriere - 100 RON, taxa de înmatriculare - 150 RON, taxa de şcolarizare - 1000 RON/semestru.

Înscrierile se fac în perioada 03.09 - 23.09.2018 la Secretariatul Departamentului de Matematică, Clădirea Centrală a Universităţii din Craiova (vezi ), sala 217 (tel. 0251 413 728), de luni până vineri, între orele 8.00 - 15.00.
Înmatricularea celor înscrişi va fi realizată în perioada 24.09 - 25.09.2018.

Acte necesare înscrierii

Dosarul de înscriere (de tip plic) va cuprinde următoarele acte:
1. Cerere de înscriere tip: de la secretariatul facultăţii.
2. Diploma de Licenţă: original sau copie legalizată.
3. Foaia Matricolă de la facultate: original sau copie legalizată.
4. Buletin/Carte de identitate: original şi copie obişnuită (se va legaliza de către comisia de înscriere) sau copie legalizată.
5. Certificatul de naştere: original şi copie obişnuită (se va legaliza de către comisia de înscriere) sau copie legalizată.
6. Certificatul de căsătorie: original şi copie obişnuită (se va legaliza de către comisia de înscriere) sau copie legalizată. Acolo unde este cazul.
7. Adeverinţă medicală de la medicul de familie din care să rezulte că este apt pentru înscrierea la facultate.
8. Adeverinţă de salariat care să ateste statutul de cadru didactic încadrat în învăţământul preuniversitar al candidatului.

Documente oficiale

1. Regulamentul Universităţii din Craiova este disponibil .
2. OMECTS 6194/13.11.2012 este disponibil .

Alte informaţii

1. Pentru desfăşurarea cursurilor de Conversie în Matematică este nevoie de cel puţin 25 de participanţi/tip de cursuri.
2. Secretariatul Cursurilor de Conversie în Matematică: dna. Claudia Stan (tel: 0251413728, e-mail: claus@inf.ucv.ro).
3. Detalii suplimentare pot fi obţinute de la managerul cursurilor, dna. Lect. Dr. Christina (e-mail: christi.the.d@gmail.com).

Cercetare

Excelenţă în Cercetare

Clasificare naţională

Domeniul de studiu Matematică, la departamentul nostru, în cadrul Universităţii din Craiova, a primit calificativul A, situându-se în poziţia secundă la nivel naţional, conform .

Highly Cited Researchers 2019

Colegul nostru, domnul profesor dr. Vicenţiu , se găseşte printre primii 1% dintre cercetătorii în matematică, la nivel mondial, conform realizat de prestigioasa instituţie Clarivate Analytics.

Trofeul pe anii 2015 şi 2016

Miercuri, 26 aprilie 2017, a avut loc cea de-a doua ediţie a Galei Excelenţei în Cercetare la Universitatea din Craiova. Cu această ocazie, au fost acordate distincţii cadrelor didactice şi doctoranzilor care s-au evidenţiat în cursul anilor 2015 şi 2016 prin publicarea de articole ştiinţifice, în reviste de specialitate internaţionale, şi de monografii la edituri prestigioase.

Printre premianţi, în Topul Excelenţei, s-au aflat colegii noştri. Domnul profesor dr. Vicenţiu Rădulescu a câştigat Trofeul de Excelenţă în Cercetare la nivelul Universităţii din Craiova pentru anii 2015 şi 2016 şi Locul I la nivelul Departamentului de Matematică pentru anul 2016. Doamna profesor dr. Andaluzia a câştigat Locul I la nivelul Departamentului de Matematică pentru anul 2015.

Domnul cercetător dr. Mircea , domnul profesor dr. em. Constantin şi domnul profesor dr. Dumitru au primit distincţii speciale la categoria profesori asociaţi.

Departamentului nostru i-a fost acordat, în cadrul galei, Trofeul de Excelenţă în Cercetare. s-a aflat în prima poziţie la nivelul Universităţii din Craiova în activitatea ştiinţifică din anii 2015 şi 2016.

Trofeul pe anul 2014

Printre premianţi, în Topul Excelenţei, s-a aflat colega noastră, doamna lector dr. Andaluzia Matei. Departamentului nostru i-a fost acordat, în cadrul galei, Trofeul de Excelenţă în Cercetare. Departamentul de Matematică s-a aflat în prima poziţie pe universitate la activitatea ştiinţifică din anul 2014.

Un frumos reportaj al Galei Excelenţei în Cercetare 2014, datorat doamnei Carmen Rusan, a fost publicat în şi poate fi citit .