Vă aflaţi la rubrica: Despre.

Baza Materială
Contact
Scurt Istoric

Baza Materială

Baza Materială a Departamentului de Matematică

Săli de studiu şi birouri

Activităţile didactice se desfăşoară în:
1. amfitreatrele 113, 220, 363, 365.
2. sălile de seminar 367, 301.
3. laboratoarele de informatică 116, 136, 221, 240.

Cadrele didactice au birourile în sălile 301 (partea b), 308, 309 şi 313.

Info şi fotografii

Detalii despre aparatura informatică prezentă în sălile de clasă şi în laboratoare sunt disponibile .
Pentru poze, apăsaţi .

Contact

Informaţii Generale

Universitatea din Craiova
Facultatea de Ştiinţe
Departamentul de Matematică
Strada A.I. Cuza, Numărul 13
Codul poştal 200585
Municipiul Craiova, Judeţul Dolj
România

Telefonul Secretariatului 0251 413 728
Faxul Secretariatului 0251 412 673

Scurt Istoric

Istoria noastră, pe scurt

Învăţământul superior craiovean în domeniul matematicii începe în anul 1959, atunci când a fost înfiinţat Institutul pedagogic de 3 ani cu facultăţile:
      Matematică
      Fizică-Chimie
      Filologie
      Ştiinţe Naturale şi Agricole.

În anul universitar 1966/1967 (H.C.M. 894/27 din august 1965) se înfiinţează Universitatea din Craiova, cu:
      Facultatea de Matematică
      Facultatea de Chimie
      Facultatea de Filologie
      Facultatea de Ştiinte Economice
      O facultate tehnică
      Facultatea de Agricultură
      Facultatea de Horticultură.

Odată cu înfiinţarea Universităţii din Craiova, Institutul Agronomic din Craiova îşi încetează activitatea, iar facultăţile acestuia trec în componenţa Universităţii.

Institutul pedagogic de 3 ani din Craiova îşi continuă funcţionarea, din anul universitar 1966/1967, în cadrul Universităţii din Craiova, având următoarele facultăţi:
      Istorie-Geografie
      Ştiinţe Naturale.

În anul universitar 1974/1975, prin comasarea Facultăţii de Matematică cu Facultatea de Chimie, ia naştere Facultatea de Ştiinţe ale Naturii cu următoarele secţii:
      Matematică (cursuri de zi şi cursuri la fără frecvenţă)
      Informatică (la început cursuri de zi, apoi numai cursuri serale)
      Fizică (cursuri de zi)
      Fizică-Chimie (cursuri de zi).

Cu această structură, Facultatea de Ştiinţe ale Naturii funcţionează până în anul 1990, când îşi schimbă denumirea în Facultatea de Ştiinţe.

În anul universitar 1990/1991 se reînfiinţează secţia de Informatică, ale cărei cursuri de zi au durata de 5 ani.

În anul 1991 secţiile de Matematică şi Informatică se desprind din Facultatea de Ştiinţe şi formează Facultatea de Matematică şi Informatică din Craiova (FMI). Aceasta îşi desfăşoară activitatea până în anul 2011 în conformitate cu Legea nr. 84/1995 (Legea Învăţământului), Carta Universităţii din Craiova şi Legea 128 (Legea privind Statutul personalului didactic), beneficiind, alături de celelalte facultăţi ale Universităţii din Craiova, de autonomie universitară (definită conform articolului 89 din Legea nr. 84/1995).

Începând cu anul universitar 2011/2012, Facultatea de Matematică şi Informatică, Facultatea de Chimie şi Facultatea de Fizică se reunesc, formând Facultatea de Ştiinţe Exacte. Aceasta se compune din:
       Departamentul de Chimie:
       Departamentul de Fizică:
       Departamentul de Informatică:
       Departamentul de Matematică
       Departamentul de Matematici Aplicate: ,
în conformitate cu prevederile noii Legi a Educaţiei, Legea nr. 1/2011.

Din anul universitar 2012/2013, Departamentul de Matematici Aplicate se desprinde de Facultatea de Ştiinţe Exacte, trecând sub directa coordonare a Rectoratului UCV.

Odată cu anul universitar 2013/2014, Facultăţii de Ştiinţe Exacte i se adaugă:
       Departamentul de Geografie: .
Noua instituţie funcţionează sub denumirea de Facultatea de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii.

De la 1 octombrie 2015, facem parte din .