Vă aflaţi la rubrica: Admitere Conversie în Matematică.

Cursuri de Conversie în Matematică (2018)

În baza OMECTS 6194/13.11.2012 şi a Regulamentului Universităţii din Craiova de organizare şi desfăşurare a cursurilor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, Departamentul de Matematică din cadrul Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii din Craiova anunţă începerea cursurilor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în specializarea Matematică.

Cursurile de conversie sunt de două tipuri:
1. cu durata de 3 semestre (90 de credite) pentru cursanţii a căror specializare înscrisă pe diplomele de licenţă este în domeniul fundamental Ştiinţe Exacte (Informatică, Fizică, Chimie, Geografie).
2. cu durata de 4 semestre (120 de credite) pentru cursanţii a căror specializare înscrisă pe diplomele de licenţă este în alt domeniu fundamental decât Ştiinţe Exacte.

Menţionăm că primele trei semestre vor fi comune pentru cele două tipuri de cursuri iar la acestea se pot înscrie doar cadre didactice încadrate în învăţământul preuniversitar şi având diplomă de licenţă sau echivalentă.

Activitatea didactică se va desfăşura săptămânal, în zilele de sâmbătă şi duminică, după un program ce va fi anunţat în timp util.

Cursurile de Conversie în Matematică se vor finaliza cu un Examen de Absolvire care constă din elaborarea şi susţinerea unei Lucrări de Absolvire.

Actul de studii eliberat după absolvirea cursurilor este Diploma de Conversie Profesională însoţită de un supliment descriptiv.

Cursanţii vor plăti următoarele taxe: taxa de înscriere - 100 RON, taxa de înmatriculare - 150 RON, taxa de şcolarizare - 1000 RON/semestru.

Înscrierile se fac în perioada 03.09 - 23.09.2018 la Secretariatul Departamentului de Matematică, Clădirea Centrală a Universităţii din Craiova (vezi ), sala 217 (tel. 0251 413 728), de luni până vineri, între orele 8.00 - 15.00.
Înmatricularea celor înscrişi va fi realizată în perioada 24.09 - 25.09.2018.

Acte necesare înscrierii

Dosarul de înscriere (de tip plic) va cuprinde următoarele acte:
1. Cerere de înscriere tip: de la secretariatul facultăţii.
2. Diploma de Licenţă: original sau copie legalizată.
3. Foaia Matricolă de la facultate: original sau copie legalizată.
4. Buletin/Carte de identitate: original şi copie obişnuită (se va legaliza de către comisia de înscriere) sau copie legalizată.
5. Certificatul de naştere: original şi copie obişnuită (se va legaliza de către comisia de înscriere) sau copie legalizată.
6. Certificatul de căsătorie: original şi copie obişnuită (se va legaliza de către comisia de înscriere) sau copie legalizată. Acolo unde este cazul.
7. Adeverinţă medicală de la medicul de familie din care să rezulte că este apt pentru înscrierea la facultate.
8. Adeverinţă de salariat care să ateste statutul de cadru didactic încadrat în învăţământul preuniversitar al candidatului.

Documente oficiale

1. Regulamentul Universităţii din Craiova este disponibil .
2. OMECTS 6194/13.11.2012 este disponibil .

Alte informaţii

1. Pentru desfăşurarea cursurilor de Conversie în Matematică este nevoie de cel puţin 25 de participanţi/tip de cursuri.
2. Secretariatul Cursurilor de Conversie în Matematică: dna. Claudia Stan (tel: 0251413728, e-mail: claus@inf.ucv.ro).
3. Detalii suplimentare pot fi obţinute de la managerul cursurilor, dna. Lect. Dr. Christina (e-mail: christi.the.d@gmail.com).