Vă aflaţi la rubrica: Admitere Înscriere.

Înscrierea la Examenul de Admitere 2022-2023

Ciclul I (licenţă)

Sesiunea iulie

Detalii privind perioada de depunere a dosarelor sunt disponibile .

Sesiunea septembrie

Detalii privind perioada de depunere a dosarelor sunt disponibile .

Ciclul II (master)

Sesiunea iulie

Detalii privind perioada de depunere a dosarelor sunt disponibile .

Sesiunea septembrie

Detalii privind perioada de depunere a dosarelor sunt disponibile .

Acte necesare

Detalii privind actele din dosarul înscrierii sunt disponibile .

Înscriere

Informaţii în curs de actualizare.

Taxe

Taxa de înscriere la concurs este de 100 RON.
Taxa de înmatriculare ca student este de 150 RON.
Taxa anuală de şcolarizare este de 3000 RON.