Vă aflaţi la rubrica: Absolvire Examenul de Licenţă.

Anul Universitar 2022-2023

Susţinerea Examenului de Licenţă

Calendar: 03, 05 iulie 2023 şi 12, 14 septembrie 2023.
Detalii despre calendar şi comisiile de examinare sunt disponibile .

Metodologia Examenului de Licenţă

Examenul de licenţă (Domeniul de licenţă: Matematică, Specializările: Matematică şi Matematică informatică) constă în susţinerea a două probe.

Proba I (Matematică informatică): Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate

Aici vor fi date patru subiecte, alese astfel:
1. Un subiect de Algebră (2 p).
2. Un subiect de Analiză (2 p).
3. Un subiect de Informatică (4 p) din următoarele discipline de informatică: 3a. Programarea Calculatoarelor, 3b. Tehnici Avansate de Programare, 3c. Algoritmi şi Structuri de Date.
4. Un subiect, la alegere, de Cunoştinţe de Specialitate (1 p) din următoarele discipline de matematică: 4a. Elemente de Algebră, 4b. Analiză Reală şi Teoria Măsurii, 4c. Elemente de Geometrie, 4d. Analiză Funcţională şi Ecuaţii cu Derivate Parţiale, 4e. Analiză Numerică.
Un punct (1 p) se acordă din oficiu.

Proba I (Matematică): Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate

Aici vor fi date patru subiecte, alese astfel:
1. Un subiect de Algebră (2.5 p).
2. Un subiect de Analiză (2.5 p).
3. Un subiect de Geometrie (2.5 p).
4. Un subiect, la alegere, de Cunoştinţe de Specialitate (1.5 p) din următoarele discipline de matematică: 4a. Elemente de Algebră, 4b. Analiză Reală şi Teoria Măsurii, 4c. Elemente de Geometrie, 4d. Analiză Funcţională şi Ecuaţii cu Derivate Parţiale, 4e. Analiză Numerică.
Un punct (1 p) se acordă din oficiu.

Proba II (ambele specializări): Prezentarea şi susţinerea Lucrării de Licenţă

Notarea se va face în conformitate cu Articolul 14 din Ordinul ME 3545/2013.

Acte importante

Ordinul MEN 3545/2013 este disponibil .
Cererea de înscriere la Examenul de Licenţă este disponibilă iar modelul de completare a acesteia este disponibil .
Declaraţia de autenticitate, care se ataşează la sfârşitul Lucrării de Licenţă, este disponibilă iar modelul de utilizare a acesteia este disponibil .
Referatul îndrumătorului Lucrării de Licenţă, care se depune la Secretariatul Facultăţii împreună cu Lucrarea de Licenţă, este disponibil iar modelul de utilizare al acestuia este disponibil .

Programe Analitice

Documentaţia este disponibilă .