Vă aflaţi la rubrica: Absolvire Examenul de Absolvire.

Anul Universitar 2017-2018

Susţinerea Examenului de Absolvire

Detalii despre calendar şi comisiile de examinare sunt disponibile .

Anul Universitar 2016-2017

Susţinerea Examenului de Absolvire

Conversie în Matematică I (3 semestre)

Calendar: 4 martie 2017.

Conversie în Matematică II (4 semestre)

Calendar: 1 iulie 2017.

Anul Universitar 2015-2016

Susţinerea Examenului de Absolvire

Noutăţi: .
Detalii despre calendar şi comisiile de examinare sunt disponibile .

Conversie în Matematică/Seria B

Cursurile de conversie profesională adresate cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, în specializarea Matematică, funcţionează pe baza OMECTS 6194/13.11.2012 şi a Regulamentului Universităţii din Craiova referitor la desfăşurarea acestui tip de cursuri.

Examenul de absolvire constă dintr-o singură probă.

Proba : Elaborarea şi susţinerea Lucrării de Absolvire

Notarea se face conform Articolului 29 al Regulamentului Universităţii din Craiova privitor la organizarea şi desfăşurarea cursurilor de conversie profesională adresate cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar.

Acte importante

Cererea de înscriere la Examenul de Absolvire este disponibilă aici: în format , în format .
Declaraţia de autenticitate, care se ataşează la sfîrşitul Lucrării de Absolvire, este disponibilă aici: în format , în format .
Referatul îndrumătorului Lucrării de Absolvire, care se depune la Secretariatul Facultăţii împreună cu Lucrarea de Absolvire, este disponibil aici: în format , în format .
Coperta lucrării de absolvire este disponibilă aici: în format , în format .

Subiecte/Programe Analitice din trecut

Documentaţia folosită în 2014 este disponibilă .