Vă aflaţi la rubrica: Admitere Oferta Educaţională.

Admiterea în Anul Universitar 2020-2021

Admiterea funcţionează pe baza Ordinului MEN 3544/2013 privind cadrul general de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2014-2015.
Facultatea de Matematică şi Ştiinţe ale Naturii din Craiova organizează studii în domeniul fundamental Matematică, începând cu anul universitar 2014-2015, cu structura de mai jos.

Ciclul I de studii

Durata acestor studii este de 3 ani şi se oferă diplome în domeniul de licenţă: Matematică. Se vor acumula 180 de credite (60 de credite/an). Specializările (ARACIS) din acest ciclu sunt: Matematică, vezi , respectiv Matematică informatică, vezi .
Se optează pentru una singură dintre cele două specializări la finalul primului an de studii.
La încheierea ciclului, se susţine un Examen de Licenţă. Promovarea lui îi conferă absolventului calitatea de Licenţiat.
Diploma de Licenţă se eliberează pentru domeniul de licenţă urmat de absolvent şi este însoţită de un Supliment de Diplomă în conformitate cu standardele europene. În el se menţionează Specialitatea (cf. Articolului 4 din HG 88/2005).

Ciclul II de studii

Durata acestor studii este de 2 ani. Sunt Studii de Masterat în Matematici aplicate.
Odată cu Diploma de Master, este eliberat Suplimentul de Diplomă (cf. OM 3714/29.03.2005).

Ciclul III de studii

Se oferă Studii Doctorale în domeniul Matematică.
Acestea pot fi realizate sub îndrumarea următoarelor cadre didactice:

  • Prof. Dr. Dumitru în specialităţile Algebră, Logică matematică;
  • Prof. Dr. Andaluzia în specialităţile Calcul variaţional, Analiză neliniară aplicată, Probleme la limită în mecanică;
  • Prof. Dr. Sorin în specialităţile Ecuaţii cu derivate parţiale, Teoria controlului, Analiză numerică;
  • Prof. Dr. Mihai în specialităţile Ecuaţii cu derivate parţiale, Calcul variaţional;
  • Prof. Dr. Constantin în specialităţile Convexitate, Dinamică topologică, Teorie ergodică;
  • Prof. Dr. Vicenţiu în specialităţile Ecuaţii cu derivate parţiale, Calcul variaţional, Analiză neliniară;
  • Prof. Dr. Ionel în specialităţile Analiză convexă şi optimizare, Teoria controlului.