Vă aflaţi la rubrica: Admitere Oportunităţi.

Ce avantaje aveţi

Ca student

1. Bază materială modernă (laboratoare, săli de curs, bibliotecă, cămine studenteşti noi, acces la internet).
2. Participarea, prin burse de studiu, la acordurile de cooperare academică stabilite de departamentul nostru cu universităţi din Franţa, Germania, Italia, Portugalia, Spania, Turcia. Informaţii despre programele Erasmus şi Erasmus+ sunt disponibile .
3. Participarea la diferite concursuri studenţeşti, de nivel naţional şi internaţional, şi la sesiuni de comunicări ştiinţifice.

Ca absolvent

1. Cariere didactice în învăţământul preuniversitar: profesor de matematică, de informatică, de matematică şi informatică.
2. Cariere didactice în învăţământul universitar: matematică, informatică.
3. Cariere în cercetarea ştiinţifică înaltă: cercetător la institutele de cercetare în matematică şi informatică.
4. Matematician în industrie, în sistemul bancar, în cadrul unor firme sau instituţii (d. ex., SRI) ale căror activităţi necesită aportul substanţial al matematicii.
5. Cariere în informatică: programator (software engineering), analist-programator, administrator de reţea, administrator de baze de date, inginer de cunoştinţe (sisteme expert, aplicaţii inteligente).
6. Designer de modele şi aplicaţii informatice: arhitecturi client-server, multimedia, software educaţional (manuale digitale).