Vă aflaţi la rubrica: Studenţi (mob).

Manifestări Ştiinţifice Studenţeşti (mob)
Orarul (mob)
Planificarea Examenelor (mob)
Programul Erasmus+ (mob)
Teme de Licenţă şi Disertaţie (mob)

Manifestări Ştiinţifice Studenţeşti (mob)

Manifestări Ştiinţifice Studenţeşti Organizate de Departamentul de Matematică

Sesiuni de Comunicări

Vineri, 03 noiembrie 2017, a avut loc sesiunea de comunicări ştiinţifice a studenţilor departamentului nostru, în cadrul Zilelor Facultăţii de Ştiinţe. Detalii sunt disponibile .

Orarul (mob)

Anul Universitar 2023-2024

Semestrul al II-lea

Ciclul I (licenţă) de studii

Orarul este disponibil .

Ciclul II (master) de studii

Orarul este disponibil .

Planificarea Examenelor (mob)

Anul Universitar 2023-2024

Sesiunea de iarnă: licenţă, master

Planificarea este disponibilă .

Programul Erasmus+ (mob)

ERASMUS+

General Information

Information about the program at the university level is available .

Incoming Students : University Year 2017-2018

Information about the Teaching Package and the Course Catalogue is available .

Cum să călătoresc în străinătate : Anul Universitar 2017-2018

Detalii despre program sunt disponibile .

Teme de Licenţă şi Disertaţie (mob)

Anul Universitar 2023-2024

Lista temelor pentru Lucrarea de Licenţă

Titlurile sunt disponibile .

Lista temelor pentru Lucrarea de Disertaţie

Titlurile sunt disponibile .