Vă aflaţi la rubrica: Admitere Master.

Admiterea în Anul Universitar 2022-2023
Master în Matematică
Specializarea: Matematici aplicate

Calendarul admiterii

Sesiunea iulie

Detalii privind perioada de înscriere, respectiv alte date relevante, sunt disponibile .

Sesiunea septembrie

Detalii privind perioada de înscriere, respectiv alte date relevante, sunt disponibile .

Metodologia admiterii

Admiterea constă din susţinerea unui interviu.
Nota de la admitere reprezintă media aritmetică dintre nota obţinută la interviu, media de la Examenul de Licenţă şi media anilor de studii de licenţă.
Departajarea candidaţilor, în cazul egalităţii mai multor note de la admitere, se va face pe baza mediei anilor de studii de licenţă şi a notei la proba scrisă de la Examenul de Licenţă.

Acte necesare

Detalii privind actele din dosarul înscrierii sunt disponibile .

Înscriere

Informaţii în curs de actualizare.

Taxe

Informaţii în curs de actualizare.